Výstavba plynových zařízení
Stavby inženýrských sítí
Komplexní servis
Zemní práce
Vše pod jednou střechou
Progres Liberec s.r.o.

Činnost

Home » Činnost
Hledat:

Firma Progres Liberec s.r.o. je ve své činnosti zaměřena především na výstavbu, opravy, rekonstrukci plynovodů a přípojek včetně odstraňování úniků plynů.

V plné šíři zabezpečuje výstavbu plynovodů a přípojek od zajištění technicko-inženýrských činností, přes vlastní výstavbu (zemní práce, montážní práce, úpravy dotčených povrchů), až po dokončovací práce (geodetické zaměření, tlakové zkoušky, revize a dokumentace skutečného provedení stavby).

 

 

 

TECHNICKÝ DOZOR

Odborné vedení staveb zajišťuje autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb. Hlavním cílem je zabezpečit kvalitní, včasné a hospodárné provedení prací v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která respektuje platné předpisy a normy, včetně metodiky prací společnosti RWE.

 

STANOVISKA K TECHNICKÉ DOKUMENTACI

Zajišťujeme kompletní zpracování projektové dokumentace ke všem pracím v rozsahu projektové, průvodní i provozní dokumentace plynových zařízení.

 

MONTÁŽ, REVIZE A OPRAVY

Progres Liberec disponuje veškerými oprávněními (certifikáty) potřebnými pro výstavbu středotlakých a nízkotlakých plynovodů a přípojek, regulačních stanic a odběrných plynových zařízení a je certifikován pro činnosti na plynárenských zařízeních dle CP 08-2002 a CP 20-2002 GAS s r.o.

 

STAVBY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

V oblasti inženýrských sítí se specializujeme na výstavbu středotlakých a nízkotlakých plynovodů. V případě volných kapacit zajišťujeme i výstavbu vodovodů a kanalizací.

 

KOMPLEXNÍ SERVIS

V plné šíři zabezpečuje výstavbu plynovodů a přípojek od zajištění technicko-inženýrských činností, přes vlastní výstavbu (zemní práce, montážní práce, úpravy dotčených povrchů), až po dokončovací práce (geodetické zaměření, tlakové zkoušky, revize a dokumentace skutečného provedení stavby). 

 

ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce zajišťujeme vlastními kapacitami. V případě potřeby spolupracujeme s osvědčenými a zkušenými společnostmi v oblasti zemních a stavebních prací - ZEMGAS s.r.o., STAVDNES Liberec, s.r.o., Milan Kováč a Josef Tokár. 

PROGRES LIBEREC s.r.o je zárukou kvalitně odvedené práce
Zákaznické centrum: tel: +482 313 289, mobil: +420 606 621 968 | Sídlo: Liberec 10, Vilová 350, PSČ 460 10 | Email: info@progres-lbc.cz

© 2012 Progres s.r.o. | Příhlásit se

Progres Liberec, s.r.o. - idatabaze.czPlynovody, ropovody a produktovody - idatabaze.cz